Nr 70 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DKOUMENT

UCHWAŁA Nr 70

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

w sprawie wyrażenia opinii w zakresie powołania Przewodniczącego  Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-2016

Działając na podstawie § 48 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje kandydaturę dr. hab. Zbigniewa CHOJNOWSKIEGO,  prof. UWM do pełnienia funkcji Przewodniczącego Kolegium Wydawniczego na kadencję 2012-2016.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 08:51
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:08
Liczba wyświetleń:
3655
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw70PrzewodKolWyd.doc34 KB