Nr 73 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  73

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat zatwierdza plan rzeczowo-finansowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na rok 2012 po zmianach (w zł):

1.   Przychody ogółem                                                        28.398 000 zł

2.   Koszty ogółem                                                             29.996 200 zł

3.   Wynik finansowy                                                          – 1.598 200 zł    

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 12:13
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:04
Liczba wyświetleń:
4349
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw73zmiana planuUniwerSzpital.doc27.5 KB
ZalUchwały73korektaplfinan2012 UniwersyteckiSzpital.xls79.5 KB