Nr 74 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania likwidacji Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

drukuj ten dokument

U C H W A Ł A   Nr  74

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania likwidacji Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku

 

Działając na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t.: Dz.U. 2012.572 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 3, pkt 4 i § 35 ust. 3 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje likwidację Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku.

 

§ 2

Traci moc Uchwała Nr 894 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zaopiniowania utworzenia Wydziału Studiów Technicznych i Pedagogicznych z siedzibą w Ełku.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Rektorowi i Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 12:18
Data aktualizacji:
02.12.2013 14:03
Liczba wyświetleń:
3204
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw74likwidWydziawElku.doc58 KB