Nr 80 z dnia 26 października 2012 roku w sprawie zaopiniowania wszczęcia procedury konkursowej na Wydziale Nauk Medycznych

drukuj ten dokument

U C H W A Ł A   Nr  80

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie    zaopiniowania wszczęcia procedury konkursowej na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3, pkt 1 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje wszczęcie procedury konkursowej zmierzającej do wyłonienia składu osobowego jednostek organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych pod nazwą:

1)  Klinika Ginekologii i Położnictwa,

2)  II Oddział Kliniczny Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które zostaną powołane po spełnieniu warunków statutowych.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2012
Data publikacji:
31.10.2012 13:01
Data aktualizacji:
02.12.2013 13:28
Liczba wyświetleń:
3121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw80procedWydzNaukMedycznych.doc33.5 KB