Nr 84 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 84

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie   powołania Konwentu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2012-2016

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:

 

§ 1

1.     Powołuje się Konwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwany dalej Konwentem, w następującym składzie:

1)        Tomasz ANDRUKIEWICZ - Prezydent Miasta Ełk,

2)        Andrzej BOGUSZ - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego ARBET INVESTMEN GROUP Sp. z o. o.,

3)       Edmund BORAWSKI - Prezes Zarządu Spółdzielni Mleczarskiej MLEKPOL w Grajewie,

4)       Ewa CZARNECKA – Director of Public Affairs of MICHELIN Poland and Baltic States

5)       Andrzej DOWGIAŁŁO - Prezes Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiej Izby Turystyki,

6)       Tomasz DRAPIŃSKI - Dyrektor Regionalnego Centrum Rozliczeniowego City Handlowy w Olsztynie,

7)       Adam DZIĘGO – Dyrektor Oddziału PUDIZ Sp. z o.o.,

8)       dr inż. Piotr GRZYMOWICZ - Prezydent Miasta Olsztyna,

9)       Józef KACZKAN - Prezes Zakładu Produkcji Drzewnej KACZKAN Spółka Jawna,

10)     Henryk KAMIŃSKI - Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,

11)     Waldemar KLOCEK - Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu,

12)     dr inż. Kazimierz KUJAWA - Wiceprezes Zarządu „TYMBARK” S.A. Oddział w Olsztynku,

13)     Piotr KULIKOWSKI - Prezes Zarządu Dyrektor Generalny Olsztyńskie Zakłady Drobiarskie „INDYKPOL” SA,

14)     Wiesław ŁUBIŃSKI Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC,

15)     prof. dr hab. Mariusz Konrad PISKUŁA - Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
16)     Marian PODZIEWSKI – Wojewoda Warmińsko-Mazurski,

17)     Jacek PROTAS - Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

18)     Florian ROMANOWSKI - Prezes Zarządu Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego OPEGIEKA Sp. z o.o. w Elblągu,

19)     Janusz SKOWROŃSKI - Prezes Zarządu TEWES-BIS Sp. z o. o.,

20)     Andrzej SOROKA - Prezes Zarządu POLMLEK Sp. z o.o.,

21)     prof. zw. dr hab. Jerzy STRZEŻEK, dr h.c.,

22)     Jan SZYNAKA - Prezes Zarządu SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.,

23)     Józef WIŚNIEWSKI - Prezes Zarządu Wytwórni Pasz „WIPASZ”,

24)     Zbigniew WŁADZIŃSKI - Prezes Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej w Olsztynie Sp. z o.o.,

25)     prof. dr hab. Bogusław ZDANOWSKI - Dyrektor Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza,
26)     prof. dr hab. Adam ZIĘCIK - czł. koresp. PAN Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,

27)     dr inż. Józef ŻURAW - Prezes Zarządu „SUPERIOR” Sp. z o.o.

2.     Zakres kompetencji oraz zasady działania Konwentu określa Załącznik nr 8 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 15:19
Data aktualizacji:
16.10.2013 13:56
Liczba wyświetleń:
5053
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw84powoKONWENTU UWM.doc64.5 KB