Nr 90 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 41 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr 90

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz w uchwale nr 41 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 r.

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się sprostowania błędu w uchwałach od nr 18 do nr 33 Senatu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 września 2012 r. oraz uchwale nr 41 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 października 2012 r. w ten sposób, że w pierwszym zdaniu:

po wyrazie „ust.”  cyfrę „2” zastępuje się cyfrą „5”,

po wyrazie „oraz” zapis „§ 78 ust. 1” zastępuje się „§ 14 ust. 1 pkt 16”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 15:49
Data aktualizacji:
16.10.2013 13:46
Liczba wyświetleń:
3094
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument