Nr 95 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  95

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Matematyki i Informatyki

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki, pozytywnie opiniuje utworzenie  Katedry Zastosowań Algebry.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 roku.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2012
Data publikacji:
04.12.2012 16:08
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:40
Liczba wyświetleń:
2831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument