Nr 105 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  105

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie przyjęcia prowizorium planu rzeczowo-finansowego  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala prowizorium planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację Uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 105 z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 12:20
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:18
Liczba wyświetleń:
3213
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw105prowizorium planrzeczfinansoUWM2013.doc26 KB
Uchw105prowizorium2013.pdf2.97 MB