Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 107

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.  W zdaniu wstępnym prostuje się oczywistą omyłkę i zapis „ust. 2” zmienia się na „ust. 2-4”.

2.  W związku z oddelegowaniem przez Radę Uczelnianą Samorządu Studenckiego przedstawicieli Samorządu Studenckiego do Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich:

1)   § 1 pkt 11) otrzymuje brzmienie: „11) Kamil GOZDEK (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),”,

2)   § 1 pkt 12) otrzymuje brzmienie: „12) Przemysław SZCZEPANIAK (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),”.

 

§ 2

Uchwała Nr 68 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 października 2012 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016 po zmianach stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 107 z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

UCHWAŁA Nr 68

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2012 roku

 

w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 88 ust. 2-4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat wybiera Komisję Dyscyplinarną do spraw Nauczycieli Akademickich na kadencję 2012-2016 w następującym składzie:

1)     prof. dr hab. Eulalia J. BOROWSKA (Wydział Nauki o Żywności),

2)     dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),

3)     prof. dr hab. inż. Ryszard CYMERMAN (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),

4)     dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych),

5)     dr hab. Wanda MILEWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),

6)     prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ (Wydz. Medycyny Weterynaryjnej),

7)     prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI (Wydział Humanistyczny),

8)     prof. dr hab. Bożena SZAFRAŃSKA (Wydział Biologii i Biotechnologii),

9)     prof. dr hab. Stefan SZCZUKOWSKI (Wydział Kształt. Środ. i Rolnictwa),

10)  ks. dr hab. Edward WISZOWATY, prof. UWM (Wydział Teologii),

11)  Kamil GOZDEK (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),

12)  Przemysław SZCZEPANIAK (przedstawiciel Samorządu Studenckiego),

13)  dr hab. Elżbieta LEWANDOWICZ, prof. UWM (wspólny kandydat NSZZ „Solidarność” i ZNP).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 12:30
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:15
Liczba wyświetleń:
3394
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw107zmianaKomDyscyplNauczycieliAkadem.doc45.5 KB