Nr 111 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Świat e-usług dla zdrowia..."

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  111

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie   poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Świat e-usług dla zdrowia – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  w Olsztynie”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie środków finansowych w wysokości 344.643,89 (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset czterdzieści trzy złote 89/100) jako udział własny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Świat e-usług dla zdrowia  – informatyzacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie”, realizowanego w ramach Działania 7.2. Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałania 7.2.1 Usługi i aplikacje dla obywateli, Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 13:21
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:09
Liczba wyświetleń:
3061
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw111poreczeusługzdrowia.doc58 KB