Nr 112 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Al. Warszawska 87/4

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  112

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie  wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem własności gruntu położonego w Olsztynie – Al. Warszawska 87/4

 

§ 1

Na podstawie §14 ust.2 pkt.4 a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę  na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 51,00 m2, położonego w Olsztynie przy Al. Warszawskiej 87/4 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą i udziałem (19/1000):

1)     w prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 72/2 obręb 60 m. Olsztyn o powierzchni 2 498 m2;

2)     w prawie własności działek gruntowych nr: 72/1, 72/3, 72/4, 72/5 obręb 60 m. Olsztyn o powierzchni kolejno: 32 m2, 177 m2, 660 m2, 993 m2

3)     oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

§ 2

Wartość rynkowa w/w prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 129 227,00 zł. (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych).

 

§ 3

1.     Na podstawie § 11 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i udokumentowanych uprawnień kupującego do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna w/w lokalu mieszkalnego Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości 95% wartości nieruchomości.

2.     Wartość nieruchomości z uwzględnieniem ulg wynosi 6 461,35 zł (słownie: sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 35/100).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 13:34
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:07
Liczba wyświetleń:
3113
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw112sprzedlokaluWarszawska.docx17.86 KB