Nr 113 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie obowiązku afiliacji publikacji naukowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA  Nr  113

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 14 grudnia 2012 roku

 

w sprawie obowiązku afiliacji publikacji naukowych

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat uchwala co następuje:

 

§ 1

1.   Pracownicy zatrudnieni w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie jako podstawowym lub dodatkowym miejscu pracy, zobowiązani są do wskazania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie jako miejsca realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji lub monografii naukowej („publikacja naukowa”).

2.   Obowiązek afiliacji, o którym mowa w pkt 1, dotyczy w szczególności:

1)   publikacji naukowych, które zostały wytworzone w toku badań naukowych i prac rozwojowych w całości lub w części sfinansowanych ze środków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podmiotów gospodarczych i innych instytucji finansujących badania za pośrednictwem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

2)   publikacji naukowych, które zostały wytworzone z użyciem aparatury, pracowni badawczych, infrastruktury, sprzętu, materiałów będących własnością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§ 2

Warunki wykonywania obowiązku afiliacji określają wewnętrzne akty prawne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Pozostałe warunki wykonywania obowiązku afiliacji mogą być określone indywidualnie.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 13:39
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:07
Liczba wyświetleń:
3442
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw113afiliacjiapublikacjinaukowych.doc32.5 KB