Nr 98 z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁANr98

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 30 listopada 2012 roku

  

w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 oraz § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje zmiany w planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2012 rok.

2.     Zmieniony plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Traci moc Uchwala Nr 37 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zaopiniowania zmianw planie finansowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztyniena 2012 rok w zakresie zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
13.12.2012
Data publikacji:
19.12.2012 14:42
Data aktualizacji:
14.10.2013 08:31
Liczba wyświetleń:
2981
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw98zmianaplanuSzpitala2012.doc53.5 KB
ZalUchw98korektaplanufinszpitala012 rok.xls95 KB