Nr 115 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

Drukuj ten dokument

UCHWAŁA Nr 115

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 43 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Dydaktycznych na kadencję 2012-2016:

1.    § 1 ust. 1 pkt. 20) otrzymuje brzmienie:

     „20) dr inż. Piotr SROKOSZ (Wydział Nauk Technicznych)”;

2.    w § 1 ust. 1 dodaje się pkt. 36) w następującym brzmieniu:

     „36) dr Renata ROZBICKA (Wydział Humanistyczny)”.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

 

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
30.01.2013 12:57
Data aktualizacji:
07.10.2013 10:52
Liczba wyświetleń:
3152
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw115zmUch43zmianaKomDyd.doc56 KB