Nr 132 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania planu finansowego wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 132

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania planu finansowego wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego  w Olsztynie na 2013 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pozytywnie opiniuje plan finansowy wraz z planem zadań inwestycyjnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na 2013 rok, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard GÓRECKI

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
31.01.2013 10:55
Data aktualizacji:
08.10.2013 10:28
Liczba wyświetleń:
3099
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw132planSzpitala2013.docx12.25 KB
Zal2Uchw132PlanSzpital.pdf26.02 KB
ZalUchw132PlanSzpital.pdf32.19 KB