Nr 134 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  134

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk o Środowisku

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku, pozytywnie opiniuje utworzenie Katedry Turystyki i Rekreacji.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk o Środowisku w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
31.01.2013 11:45
Data aktualizacji:
08.10.2013 10:20
Liczba wyświetleń:
3089
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw134zmianyWydzNSrod.doc34 KB