Nr 135 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  135

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Humanistycznym

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego, pozytywnie opiniuje utworzenie w strukturze Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – Zakładu Filmu i Nowych Mediów.

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Humanistycznego w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
31.01.2013 11:49
Data aktualizacji:
08.10.2013 10:19
Liczba wyświetleń:
3060
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw135zmWHumanistyczny.doc34 KB