Nr 137 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 137

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Stawiguda obręb Jaroty 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt.4a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

§ 1

1.      Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Jaroty gm. Stawiguda oznaczonej w ewidencji jako: część działki nr 201/8 o powierzchni około 2,8000 ha,

2.      Wyrys z projektu planu zagospodarowania stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Zbycia przedmiotowych terenów stanowiących grunty rolne dokonuje się na potrzeby realizacji celu publicznego polegającego na budowie dróg publicznych.

§ 3

Wartość rynkowa prawa własności do ww. nieruchomości gruntowej nie może być niższa niż 2 zł/1 m2.

§ 4

Koszty związane z wykupem przedmiotowych nieruchomości pokryje w całości Gmina Stawiguda.

§ 5

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

§ 6

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

PLAN

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
31.01.2013 11:58
Data aktualizacji:
08.10.2013 10:17
Liczba wyświetleń:
3909
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw137gruJarStawiguda.doc29.5 KB
Załuchw137plan.jpg1.01 MB