Nr 139 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w celu utworzenia Klastra technologicznego pod nazwą „Klaster Energia i Środowisko”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr  139

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 25 stycznia 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w celu utworzenia Klastra technologicznego pod nazwą „Klaster Energia i Środowisko”

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy o współpracy w celu utworzenia Klastra technologicznego pod nazwą „Klaster Energia i Środowisko”.

2.    Celem Umowy, o której mowa w pkt. 1, jest podniesienie bezpieczeństwa energetycznego regionu, zwiększenie efektywności wykorzystania posiadanych zasobów oraz wymiana wiedzy prowadząca między innymi do:

1)   wzrostu wykorzystania źródeł odnawialnych, zwłaszcza biomasy na cele energetyczne w Polsce Północno-Wschodniej,

2)   stymulowania wzrostu świadomości społecznej i ekologicznej,

3)   rozwoju technologii odzysku biomasy z produkcji rolniczej i odpadów,

4)   zmniejszenia obciążenia środowiska zanieczyszczeniami biologicznymi,

5)   rozwoju współpracy z jednostkami B+R, uczelniami prowadzącej do transferu  technologii, szkoleń specjalistów, doradztwa technologicznego,

6)   wzrostu produkcji przyjaznej dla środowiska tzw. zielonej energii,

7)   rozbudowy infrastruktury badawczej, w tym budowy nowoczesnych laboratoriów  i centrów szkoleniowo-demonstracyjnych.

3.    Tekst Umowy, o której mowa w pkt. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Załącznik do Uchwały Nr 139

z dnia 25 stycznia 2013 roku

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.01.2013
Data publikacji:
31.01.2013 13:36
Data aktualizacji:
08.10.2013 10:11
Liczba wyświetleń:
2939
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw139umowaKlasterEnergia.doc86 KB
ZaLUchw139.docx31.17 KB