Nr 154 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 154

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania kandydatów do odznaczeń państwowych

 

§ 1

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu UWM, Senat pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie odznaczeń państwowych następującym osobom:

1.  Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski:

1)    prof. dr hab. Maciej GAJECKI,

2)    prof. dr hab. Jan JANKOWSKI,

3)    prof. dr hab. Ewa KLIMIUK;

2.  Złotego Krzyża Zasługi:

1)    prof. dr hab. Jarosław CAŁKA,

2)    prof. dr hab. Janusz GOŁASZEWSKI,

3)    dr hab. Tadeusz MYHAN, prof. UWM,

4)    prof. dr hab. Barbara PRZYBYLSKA-GORNOWICZ,

5)    mgr Tadeusz WASIAK,

6)    prof. dr hab. Kazimierz ZALEWSKI;

3.  Srebrnego Krzyża Zasługi:

1)    dr inż. Iwona BOGACKA,

2)    dr n. wet. Marek JAŁYŃSKI,

3)    dr hab. Andrzej POMIANOWSKI, prof. UWM,

4)    inż. Łucja REPS-SKWAREK,

5)    dr inż. Zenon SYROKA;

4.  Brązowego Krzyża Zasługi:

1)     dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM,

2)     dr hab. Hanna CIECIERSKA, prof. UWM,

3)     dr Małgorzata DAGIEL,

4)     dr inż. Barbara DEJA,

5)     dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA,

6)     dr Adam GRABOWSKI,

7)     dr hab. Renata MARKS-BIELSKA, prof. UWM,

8)     dr inż. Maciej NEUGEBAUER,

9)     dr hab. Aleksandra PLATT-SAMORAJ, prof. UWM,

10)  dr hab. Rajmund SOKÓŁ, prof. UWM,

11)  dr hab. Elżbieta WESOŁOWSKA, prof. UWM,

12)  dr inż. Maciej ZAGROBA;

5.  Medalu Złotego za Długoletnią Służbę:

1)    dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM,

2)    dr Janusz BARSKI,

3)    prof. dr hab. Włodzimierz BEDNARSKI,

4)    mgr inż. Marianna BIENIEK,

5)    mgr Jolanta BRODOWSKA,

6)    dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM,

7)    dr hab. Marek CIAK, prof. UWM,

8)    inż. Krystyna DAJNOWSKA,

9)    prof. dr hab. Andrzej DEPTA,

10)  mgr inż. Jerzy DZIDA,

11)  dr Mariola GABER,

12)  prof. dr hab. inż. Idzi GAJDEROWICZ,

13)  dr Benon GAZIŃSKI,

14)  dr hab. Irena GIEŁWANOWSKA, prof. UWM,

15)  dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM,

16)  prof. dr hab. Krystyna IWAŃCZUK-CZERNIK,

17)  dr inż. Barbara JANKOWSKA,

18)  prof. dr hab. Antoni JARCZYK,

19)  Krzysztof JASIŃSKI,

20)  mgr Danuta KACZMAREK,

21)  mgr Andrzej KLONOWSKI,

22)  dr inż. Aleksander KUBIAK,

23)  mgr Lidia LEYK-JURANEK,

24)  prof. dr hab. Łucja ŁANIEWSKA-TROKENHEIM,

25)  dr Krystyna MIELOSZYK,

26)  prof. szt. muz. Artur MILIAN,

27)  dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM,

28)  dr inż. Sławomir PIMPICKI,

29)  dr inż. Benedykt PUCZKOWSKI,

30)  prof. dr hab. Tadeusz ROTKIEWICZ,

31)  inż. Elżbieta SIEMIĄTKOWSKA,

32)  mgr inż. Mirosław SITARSKI,

33)  prof. dr hab. Krystyna STASIEWICZ,

34)  mgr Jadwiga STOCKA,

35)  prof. dr hab. Stefan SZCZUKOWSKI,

36)  Henryk SZEJDA,

37)  dr hab. Władysław SZEMPLIŃSKI, prof. UWM,

38)  kw. IIo Leszek SZRZYŃSKI, prof. UWM,

39)  mgr Tadeusz WASIAK,

40)  inż. Aleksandra WIŚNIEWSKA,

41)  prof. dr hab. inż. Irena WOJNOWSKA-BARYŁA,

42)  Halina ZIELIŃSKA,

43)  mgr Tomasz ŻABIŃSKI.

6.  Medalu Srebrnego za Długoletnią Służbę:

1)    dr Bronisław BOMBAŁA,

2)    prof. dr hab. Irina DYMNIKOWA,

3)    prof. dr hab. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA,

4)    Leszek JUSZKIEWICZ,

5)    dr inż. Cezary KOZŁOWSKI,

6)    prof. dr hab. Roman KUJAWA,

7)    dr hab. Krzysztof LIPIŃSKI, prof. UWM,

8)    dr hab. Mariola MARCZAK,

9)    dr Włodzimierz MARKIEWICZ,

10)  dr Przemysław PALKA,

11)  dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK, prof. UWM,

12)  dr Urszula PULIŃSKA,

13)  dr hab. Marek RADOCH,

14)  dr hab. Urszula WACHOWSKA, prof. UWM;

7.  Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę:

1)    dr Krystyna BOGUS-NOWAKOWSKA,

2)    dr inż. Sylwester CZAPLICKI,

3)    dr Jarosław DOBKOWSKI,

4)    dr hab. Leyland FRASER, prof. UWM,

5)    dr Janusz ORŁOWSKI,

6)    dr Arkadiusz RYCHLIK,

7)    dr hab. Mariusz STOLARSKI, prof. UWM,

8)    dr inż. Piotr SZCZYGLAK,

9)    dr Urszula SZYMAŃSKA,

10)  dr hab. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosków o przyznanie odznaczeń państwowych osobom, o których mowa w § 1.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2013
Data publikacji:
28.02.2013 08:50
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:50
Liczba wyświetleń:
5104
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw154odzna2013.doc50 KB