Nr 160 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 160

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego wraz z prawem współużytkowania wieczystego gruntu – Zajączki 12/3, gmina Ostróda

 

§ 1

Na podstawie §14 ust.2 pkt.4 a Statutu Uniwersytetu Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 48,43 m2, położonego w miejscowości Zajączki 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym – piwnicą o powierzchni 20,70 m2, wc o powierzchni 1,65 m2 oraz:

1)   udziałem (17/100) w:

a)   prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 28/1 obręb 43 Zajączki o powierzchni 1 422 m2,

b)   częściach wspólnych budynku mieszkalnego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali;

2)   udziałem (1/12) w:

a)   prawie współużytkowania wieczystego działki gruntowej nr 28/3 obręb 43 Zajączki o powierzchni 1 125 m2,

b)   częściach wspólnych budynku gospodarczego i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

§ 2

Wartość rynkowa w/w prawa do nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 26 431,00 zł. (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych).

 

§ 3

1.    Na podstawie §11 Regulaminu sprzedaży, prawa użytkowania wieczystego, prawa własności nieruchomości Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i udokumentowanych uprawnień kupującego do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna w/w lokalu mieszkalnego Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości 95% wartości nieruchomości.

2.    Cena nieruchomości z uwzględnieniem ulg wynosi 1 321,55 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia jeden złotych 55/100).

 

§ 4

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 5

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2013
Data publikacji:
28.02.2013 09:04
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:43
Liczba wyświetleń:
4519
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw160sprzedlokZaj.docx15.35 KB