Nr 161 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 161

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Ekonomicznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych, pozytywnie opiniuje likwidację Centrum Europejskiego.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Nauk Ekonomicznych w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 roku.

         

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2013
Data publikacji:
28.02.2013 09:06
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:43
Liczba wyświetleń:
2914
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw161zmorganWydzEkon.doc32.5 KB