Nr 164 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster...

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 164

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster Nowe Media w Edukacji, koordynowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie porozumienia, określającego zasady współpracy podmiotów zaangażowanych w budowę, rozwój i prowadzenie działalności przez EduKlaster Nowe Media w Edukacji koordynowanego przez Fundację Obserwatorium Zarządzania z siedzibą w Warszawie (ul. Wiertnicza 141).

 

§ 2

Klaster technologiczny EduKlaster Nowe Media w Edukacji jest inicjatywą grupy firm szkoleniowych, doradczych, technologicznych, teleinformatycznych, ośrodków badawczych, ośrodków akademickich, mediów, organizacji branżowych, organizacji pozarządowych i administracji samorządowej.

 

§ 3

1.    Celem Klastra jest:

1)   podniesienie konkurencyjności, innowacyjności i jakości usług świadczonych przez Członków Klastra oraz wspieranie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, technologii i praktyk,

2)   budowa, wzmocnienie więzi współpracy z administracją samorządową i centralną oraz struktury klastrowej, a Członkowie Klastra rozwijają się poprzez uczestnictwo we wspólnych projektach.

2.    Działalność EduKlastra wpisuje się w Strategię Rozwoju Innowacji kraju oraz województw mazowieckiego, lubelskiego, małopolskiego, warmińsko-mazurskiego, łódzkiego, śląskiego i wielkopolskiego.

3.    Tekst Porozumienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Realizację uchwały powierza się Rektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2013
Data publikacji:
28.02.2013 09:33
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:38
Liczba wyświetleń:
3701
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw164porozEduKlaster.doc36 KB
Załącznik do Uchwały 164 tekst porozumuienia Klaster191.5 KB