Nr 166 z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie, Ukraina

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 166

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 22 lutego 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu  do Porozumienia o współpracy z Państwową Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie, Ukraina

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na zawarcie przez Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Aneksu do Porozumienia o współpracy  z Państwową Akademią Budownictwa i Architektury w Odessie, Ukraina.

2.    Treść Aneksu do Porozumienia stanowi załącznik do Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.02.2013
Data publikacji:
28.02.2013 09:41
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:35
Liczba wyświetleń:
2865
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw166anPanAkadBudowOdessie.docx16.81 KB