Nr 172 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Tuwima

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  172

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej  w Olsztynie przy ul. Tuwima

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 107 m. Olsztyn oznaczonej w ewidencji jako niezabudowana działka nr 7/28 o powierzchni 0,2509 ha.

2.     W planie zagospodarowania przestrzennego ww. działka jest przeznaczona na tereny zieleni urządzonej.

3.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 128 000 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa  w § 1 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 10:28
Data aktualizacji:
07.10.2013 12:54
Liczba wyświetleń:
3002
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw172sprzednieruchTuwima.doc33 KB