Nr 173 z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 173

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Okrzei 1A 

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 1A, w obrębie ewidencyjnym 20 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji jako: działka nr 135 o powierzchni 0,1857 ha, zabudowanej budynkiem dydaktycznym o powierzchni użytkowej 2325,51 m2.  

2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez  rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 472 000 zł (słownie: dwa miliony czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa  w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 10:35
Data aktualizacji:
07.10.2013 12:53
Liczba wyświetleń:
3064
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw173sprzednieruchoOkrzei.doc28.5 KB
Załącznik do Uchwały 173 nieruchomość Okrzei226.85 KB