Nr 171z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 928 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości 57/65

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  171

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 marca 2013 roku

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr 928 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości 57/65

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 oraz ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 928 z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy ul. Niepodległości 57/65, dokonuje się następujących zmian:

1)     w § 1 ust. 1 koryguje się powierzchnię działki nr 22/4 z 0,3653 ha na 0,3654 ha;

2)     w § 2 aktualizuje się wartość działki nr 22/4 - z wartości 11 171 000 zł  na 9 443 000 zł.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.03.2013
Data publikacji:
20.03.2013 11:25
Data aktualizacji:
07.10.2013 13:29
Liczba wyświetleń:
3020
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw171zmUchw928sprznieruchNiepodl.docx17.16 KB
Załącznik do Uchw ały 171 sprzedaż nieruchomości Niepodległość152.89 KB