Nr 177 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  177

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku


w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie   stanowi się co następuje: 

§ 1

W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w § 2 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Dopuszcza się stosowanie Godła Uniwersytetu monochromatycznego.”

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 08:44
Data aktualizacji:
07.10.2013 12:44
Liczba wyświetleń:
4029
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw177zmStatuciezapisgodla.doc55 KB