Nr 186 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 186

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uchwala się co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – po ustaleniu rankingu w wyniku głosowania tajnego - pozytywnie opiniuje wnioski o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego następującym osobom:

1)     dr hab. Joannie Ostrouch-Kamińskiej, prof. UWM z Wydziału Nauk Społecznych – nagroda indywidualna I stopnia za osiągnięcia naukowe, tj. za osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego – praca pt. „Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami”;

2)     prof. dr. hab. inż. Idziemu Gajderowiczowi z Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej – nagroda indywidualna za całokształt dorobku;

3)     prof. dr. hab. Michaiłowi Borsukowi z Wydziału Matematyki i Informatyki – nagroda indywidualna za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do złożenia wniosku o przyznanie nagród, o których mowa w § 1, do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 10:57
Data aktualizacji:
07.10.2013 10:49
Liczba wyświetleń:
2947
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw186nagrodaMNiSW.docx15.81 KB