Nr 191 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy Placu Jedności Słowiańskiej 2

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  191

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Olsztynie przy Placu Jedności Słowiańskiej 2

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się co następuje:

§ 1

1.     Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie prawa własności nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 64 m. Olsztyn przy Placu Jedności Słowiańskiej 2  oznaczonych w ewidencji jako:

1)     niezbudowana działka nr 35/5 o powierzchni 0,0147 ha,

2)     zabudowana działka nr 37/2 o powierzchni 0,0632 ha,

3)     niezabudowana działka nr 38 o powierzchni 0,0257 ha.

2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez  rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 121 000 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych).

 

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 277 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 64 m. Olsztyn.  

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 12:02
Data aktualizacji:
07.10.2013 10:29
Liczba wyświetleń:
3150
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw191sprzePl.JednSlow.docx18.63 KB
MAPKA59.31 KB