STANOWISKO Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku

STANOWISKO

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Realizując program rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie w latach 2012-2020, obszar priorytetowych działań 2.3. Badania naukowe, Senat postanawia co następuje:

1.  Zobowiązać pracowników i doktorantów do pozyskiwania środków na badania naukowe spoza budżetu Uczelni w ramach organizowanych konkursów na projekty badawcze i współpracy z podmiotami gospodarczymi.

2.  Zobowiązać nauczycieli akademickich do publikowania swoich prac w czasopismach z bazy Web of Science lub z listy European Reference Index of the Humanities (ERIH) oraz afiliowania publikacji zgodnie z ich podstawowym miejscem pracy.

3.  Wypracować i wprowadzić system motywujący pracowników do aktywności naukowo-badawczej.

4.  Wzmocnić efektywność wykorzystania infrastruktury badawczej wytworzonej w ramach realizowanych projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz innych projektów, m.in. poprzez systematyczne monitorowanie ich wykorzystania.

5.  Dążyć do tworzenia dużych interdyscyplinarnych, międzywydziałowych i międzynarodowych zespołów badawczych, co może się przełożyć się na skuteczne pozyskiwanie środków na badania naukowe.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Dorota Nowakowska
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
02.04.2013 12:18
Data aktualizacji:
02.04.2013 12:18
Liczba wyświetleń:
3261
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument