Nr 187 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Uchwała Nr 187

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 marca 2013 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie

 

Na podstawie art. 11 ust. 1-2, art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 sierpnia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz.U.2012.983), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 roku w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. Nr 253 poz. 1520), na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, wprowadza się następujące zmiany:

1.    Załącznik 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do uchwały.

2.    Załącznik 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do uchwały.

3.    Załącznik 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do uchwały.

4.    Załącznik 8 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do uchwały.

5.    Załącznik 9 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

6.    Załącznik 17 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 6 do uchwały.

7.    Załącznik 18 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 7 do uchwały.

8.    Załącznik 22 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 8 do uchwały.

9.    Załącznik 23 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

10. Załącznik 24 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

11. Załącznik 25 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 11 do uchwały.

12. Załącznik 26 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 12 do uchwały.

13. Załącznik 27 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 13 do uchwały.

14. Załącznik 28 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 14 do uchwały.

15. Załącznik 29 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 15 do uchwały.

16. Załącznik 30 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 16 do uchwały.

17. Załącznik 31 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 17 do uchwały.

18. Załącznik 32 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 18 do uchwały.

19. Załącznik 35 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 19 do uchwały.

20. Załącznik 36 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 20 do uchwały.

21. Załącznik 37 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 21 do uchwały.

22. Załącznik 38 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 22 do uchwały.

23. Załącznik 39 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 23 do uchwały.

24. Załącznik 40 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 24 do uchwały.

25. Załącznik 45 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 25 do uchwały.

26. Załącznik 46 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 26 do uchwały.

27. Załącznik 47 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 27 do uchwały.

28. Załącznik 48 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 28 do uchwały.

29. Załącznik 49 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 29 do uchwały.

30. Załącznik 50 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 30 do uchwały.

31. Załącznik 52 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 31 do uchwały.

32. Załącznik 54 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 32 do uchwały.

33. Załącznik 55 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 33 do uchwały.

34. Załącznik 56 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 34 do uchwały.

35. Załącznik 57 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 35 do uchwały.

36. Załącznik 58 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 36 do uchwały.

37. Załącznik 59 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 37 do uchwały.

38. Załącznik 60 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 38 do uchwały.

39. Załącznik 62 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 39 do uchwały.

40. Załącznik 67 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 40 do uchwały.

41. Załącznik 68 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 41 do uchwały.

42. Załącznik 69 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 42 do uchwały.

43. Załącznik 70 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 43 do uchwały.

44. Załącznik 71 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 44 do uchwały.

45. Załącznik 72 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 45 do uchwały.

46. Załącznik 73 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 46 do uchwały.

47. Załącznik 76 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 47 do uchwały.

48. Załącznik 79 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 48 do uchwały.

49. Załącznik 80 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 49 do uchwały.

50. Załącznik 81 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 50 do uchwały.

51. Załącznik 82 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 51 do uchwały.

52. Załącznik 83 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 52 do uchwały.

53. Załącznik 84 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 53 do uchwały.

54. Załącznik 85 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 54 do uchwały.

55. Załącznik 86 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 55 do uchwały.

56. Załącznik 88 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 56 do uchwały.

57. Załącznik 89 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 57 do uchwały.

58. Załącznik 91 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 58 do uchwały.

59. Załącznik 92 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 59 do uchwały.

60. Załącznik 93 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 60 do uchwały.

61. Załącznik 94 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 61 do uchwały.

62. Załącznik 95 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 62 do uchwały.

 

§ 2

W załączniku 61 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie, nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej: „Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa” zmienia się na: „Wydział Nauk o Środowisku”.

 

§ 3

Tracą moc załączniki: 3, 33 i 34 do Uchwały Nr 916 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia na kierunkach prowadzonych w Uniwersytecie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

                                                                 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.03.2013
Data publikacji:
04.04.2013 06:39
Data aktualizacji:
07.10.2013 10:47
Liczba wyświetleń:
4893
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw187efektykszta.doc6.41 MB