Nr 203 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  203

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2012 rok

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj.: Dz.U.2013.330) stanowi się co następuje:

 § 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 07:53
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:50
Liczba wyświetleń:
2999
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw203zatwsprawozdaniaSzpitala.doc52.5 KB