Nr 204 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A Nr  204

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( tekst jednolity: Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na pokrycie ujemnego wyniku finansowego za 2012 rok Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.

2.  Strata w wysokości 138 994,91 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 91/100) zostanie pokryta z zysku roku 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 08:41
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:49
Liczba wyświetleń:
3303
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw204Szpitpokrystraty2012.doc58 KB