Nr 223 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  223

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, pozytywnie opiniuje likwidację Katedry Teorii Bezpieczeństwa.

 

§ 2

Wniosek Dziekana Wydziału Prawa i Administracji w tej sprawie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 10:10
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:13
Liczba wyświetleń:
3121
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw223zmorganWPiA.doc34 KB