Nr 224 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  224

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje:

1)   utworzenie:

a)   Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii,

b)   Katedry Medycyny Sądowej,

c)    Katedry Psychiatrii,

d)   Kliniki Psychiatrii;

2)   zmianę nazwy:

a)   Katedry Ginekologii i Położnictwa na Katedrę Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej i Położnictwa,

b)   Kliniki Ginekologii i Położnictwa na Klinikę Ginekologii, Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa.

 

§ 2

Wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tych sprawach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2013 roku.

           

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 10:15
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:12
Liczba wyświetleń:
3627
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw224zmorganWNM.doc35 KB