Nr 225 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum”

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  225

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Centrum Badań   Interdyscyplinarnych „Probalticum”

 § 1

Działając na podstawie § 42 ust. 2 i 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat wyraża zgodę na utworzenie Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum” jako jednostki ogólnouczelnianej, mającej na celu integrację działań środowiska naukowego, samorządowego i gospodarczego poprzez konsolidację interdyscyplinarnych badań humanistycznych (archelogicznych, historycznych, antropologii kulturowej) i przyrodniczych (paleo i neoekologicznych) nad dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym krajów nadbałtyckich.

 

§ 2

Do zadań Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum” należało będzie w szczególności prowadzenie: badań naukowych, specjalistycznych zajęć dydaktycznych, usług eksperckich i doradztwa oraz współpracy międzynarodowej.

 

§ 3

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad Centrum sprawować będzie właściwy Prorektor.

 

§ 4

Zasady funkcjonowania Centrum Badań Interdyscyplinarnych „Probalticum” określi Regulamin zatwierdzony przez Rektora.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 10:22
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:11
Liczba wyświetleń:
2977
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw225utworzCentrBadInterdyscypProbal.doc27.5 KB