Nr 218 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  218

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie

z dnia 17 maja  2013 roku

 

 w sprawie  ustalenia limitów przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych oraz Senackiej Komisji Rozwoju Uczelni i Budżetu, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat ustala limity przyjęć kandydatów na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia, w roku akademickim 2013/2014 na poszczególne dyscypliny naukowe.

2.    Limity przyjęć kandydatów, o których mowa w ust. 1 określają załączniki 1 i 2 do Uchwały.

 

§ 2

Senat upoważnia Rektora do zmiany limitów przyjęć kandydatów, o których mowa w § 1,  jeżeli będzie tego wymagał istotny interes uczelni i wydziału.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Załącznik 1 do Uchwały Nr 218

z dni 17 maja 2013 roku

 

Limity przyjęć na I rok stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2013/2014

         

Lp.

Dyscyplina naukowa

Limit naboru

1

Agronomia

12

2

Biologia

27

3

Filozofia

2

4

Geodezja i kartografia

4

5

Historia

5

6

Inżynieria rolnicza

10

7

Językoznawstwo

5

8

Ochrona i kształtowanie środowiska

12

9

Literaturoznawstwo

5

10

Nauki o polityce

2

11

Pedagogika

12

12

Rybactwo

9

13

Technologia żywności i żywienia

11

14

Teologia

8

15

Weterynaria

12

16

Zootechnika

12

17

Rezerwa Rektora

15

Ogółem UWM w Olsztynie

163

 

Załącznik 2 do Uchwały Nr 218

z dni 17 maja 2013 roku

 

Limity przyjęć na I rok niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia

w roku akademickim 2013/2014

         

Lp.

Dyscyplina naukowa

Limit naboru

1

Nauki o polityce

20

Ogółem UWM w Olsztynie

20

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 11:58
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:23
Liczba wyświetleń:
3023
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw218limitydoktoranci.docx17.58 KB