Nr 220 z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny tj. prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Ełk

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  220

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 maja 2013 roku

  

w sprawie wyrażenia zgody na zwrot przedmiotu darowizny tj. prawa własności  nieruchomości gruntowych, położonych w Gminie Ełk

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit.a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

1.     Senat wyraża zgodę na zwrot przedmiotu darowizny, tj. prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym Szeligi Buczki, powiat ełcki, oznaczonych jako działki nr 10/12 oraz 22/1 o łącznej powierzchni 33,0903 ha.

2.     Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2

Zwrotu przedmiotowych nieruchomości gruntowych dokonuje się wskutek odstąpienia od realizacji zadań statutowych Uniwersytetu: dydaktycznych, naukowo-badawczych oraz socjalnych i sportowych.

§ 3

Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury zwrotu przedmiotu darowizny, o którym mowa w niniejszej uchwale.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
16.05.2013
Data publikacji:
23.05.2013 12:53
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:21
Liczba wyświetleń:
3033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw220zwrotdarowGminaElkBuczki.doc27.5 KB