Nr 200 z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów...

 

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  200

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 12 kwietnia 2013 roku

 

w sprawie  zmiany Uchwały Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni  i Finansów na kadencję 2012-2016

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr 42 z dnia 1 października 2012 roku w sprawie powołania członków Senackiej Komisji do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów na kadencję 2012-2016 § 1 ust 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: „17) dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)”.

                   

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
11.04.2013
Data publikacji:
24.05.2013 09:57
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:56
Liczba wyświetleń:
3594
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument