Nr 234 z dnia 29 maja 2013 roku w sprawie opłat za wykorzystanie pomieszczeń Uniwersytetu w celu wykonywania badań

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  234

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 29 maja 2013 roku

 

w sprawie opłat za wykorzystanie pomieszczeń Uniwersytetu w celu  wykonywania badań

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1 

1.       W celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uznaje za niezbędne wprowadzenie opłat i ustalenie zasad wykorzystywania pomieszczeń stanowiących mienie Uniwersytetu do wykonywania zadań w ramach realizacji projektów, dla których nie określone zostały koszty pośrednie.

2.       Do podejmowania decyzji w sprawach, o których mowa w ust. 1 Senat upoważnia właściwego prorektora.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.05.2013
Data publikacji:
30.05.2013 14:29
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:07
Liczba wyświetleń:
3294
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw234upowaopłatpomieszczeniabadania.doc33.5 KB