Nr 235 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2013 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  235

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Wydziału Nauk Medycznych na 2013 rok

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2013 uwzględniający (w tys. zł):

1.     Przychody działalności operacyjnej                                                     29 045,6

Koszty działalności operacyjnej                                                          29 079,6

Przychody finansowe                                                                         34,0

Koszty finansowe                                                                             0,0

Zysk/strata netto                                                                             0,0

2.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                               1 492,0

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                            1 449,5

Stan funduszu na koniec roku 2013                                                     250,6

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Nauk Medycznych na rok 2013 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 07:21
Data aktualizacji:
04.10.2013 13:03
Liczba wyświetleń:
2938
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw235planrzecz-fin2013WNM.doc29 KB