Nr 236 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2013 rok

DRUKUJ TRN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  236

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na 2013 rok

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2013 uwzględniający  (w tys. zł):

1.     Przychody działalności operacyjnej                                                     379 919,6

Koszty działalności operacyjnej                                                          378 113,8

Przychody finansowe                                                                         1250,0 

Koszty finansowe                                                                              2 500,0

Zysk  netto                                                                                       555,8

2.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                43 212,3

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                           45 174,2

Stan funduszu na koniec roku 2013                                                   5 551,3

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (bez Wydziału Nauk Medycznych) na rok 2013  stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 07:24
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:58
Liczba wyświetleń:
2950
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw236planrzecz-fin2013UWM.doc29.5 KB