Nr 237 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  237

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego Uniwersytetu  Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na 2013 rok

 

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 9 oraz § 57 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:

 

§ 1

Senat uchwala plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2013 uwzględniający (w tys. zł):

1.     Przychody działalności operacyjnej                                                    408 965,2

Koszty działalności operacyjnej                                                          407 193,4

Przychody finansowe                                                                            1.284,0

Koszty finansowe                                                                                 2 500,0

Zysk netto                                                                                              555,8

2.     Zwiększenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                                44 704,3

Zmniejszenia funduszu pomocy materialnej dla studentów                              46 623,7

Stan funduszu na koniec roku 2013                                                       5 801,9

 

§ 2

Plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na rok 2013 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 07:37
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:57
Liczba wyświetleń:
2874
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw237plan rzecz-fin2013Uniogl.doc29.5 KB