Wersje strony Nr 246 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie zatrudnienia ks. dr. hab. Zdzisława ŻYWICY na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stanowisku profesora nadzwyczajnego

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.