Nr 250 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA  Nr  250

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie planowanej liczby studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów w roku akademickim 2013/2014

 

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. 2012. 572. z późn. zm.), uchwala się co następuje:

 

§ 1

Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia finansowania kształcenia ze środków publicznych określa się planowaną liczbę studentów studiów stacjonarnych na poszczególnych kierunkach studiów:

 

Wydział

Kierunek studiów

Liczba studentów

OGÓŁEM

23250

Bioinżynierii Zwierząt

Bioinżynieria produkcji żywności

231

Zootechnika

601

 

Biologii i Biotechnologii

Biologia

257

Biotechnologia

480

Mikrobiologia

96

Geodezji i Gospodarki

Przestrzennej

Geodezja i kartografia

871

Gospodarka przestrzenna

667

 

 

 

Humanistyczny

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

635

Filologia

890

Filologia polska

249

Filozofia

112

Historia

210

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

30

Stosunki międzynarodowe

465

 

Kształtowania

Środowiska

i Rolnictwa

Architektura krajobrazu

319

Leśnictwo

270

Ochrona środowiska

498

Ogrodnictwo

127

Rolnictwo

355

Matematyki

i Informatyki

Fizyka techniczna

0

Informatyka

721

Matematyka

223

Medycyny Weterynaryjnej

Weterynaria

1012

 

Nauk Ekonomicznych

Ekonomia

844

Zarządzanie

812

Zarządzanie i inżynieria produkcji

401

 

Nauk Medycznych

Dietetyka

137

Lekarski

473

Pielęgniarstwo

217

Ratownictwo medyczne

92

 

Nauk o Środowisku

Inżynieria środowiska

410

Ochrona środowiska

340

Rybactwo

100

Turystyka i rekreacja

340

 

 

Nauk Społecznych

Bezpieczeństwo narodowe

490

Pedagogika

990

Pedagogika specjalna

366

Politologia

177

Praca socjalna

176

Socjologia

120

 

 

 

Nauk Technicznych

Budownictwo

750

Edukacja techniczno-informatyczna

119

Energetyka

265

Inżynieria bezpieczeństwa

245

Mechanika i budowa maszyn

442

Mechatronika

331

Technika rolnicza i leśna

140

 

Nauki o Żywności

Gastronomia-sztuka kulinarna

164

Inżynieria chemiczna i procesowa

111

Technologia żywności i żywienie człowieka

700

Towaroznawstwo

277

 

Prawa i Administracji

Administracja

778

Bezpieczeństwo wewnętrzne

732

Prawo

1366

Studiów Technicznych

i Społecznych w Ełku

Administracja

60

Geodezja i kartografia

48

Sztuki

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuki muzycznej

 

90

Edukacja artystyczna

w zakresie sztuk plastycznych

 

116

 

Teologii

Nauki o rodzinie

402

Prawo kanoniczne

114

Teologia

215

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 11:25
Data aktualizacji:
04.10.2013 12:19
Liczba wyświetleń:
3518
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw250liczbastud2013-2014.docx19.58 KB