Nr 260 z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

U C H W A Ł A   Nr  260

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 21 czerwca 2013 roku

 

w sprawie poręczenia przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  kredytu zaciąganego przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na poręczenie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu w Olsztynie kredytu długoterminowego w kwocie 3 500 000 złotych (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.06.2013
Data publikacji:
26.06.2013 11:47
Data aktualizacji:
04.10.2013 09:57
Liczba wyświetleń:
3072
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw260PORECZENIEKREDYTUSZPITAL.doc57 KB