Nr 286 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez UWM umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”.

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 286

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum w celu wspólnej realizacji projektu pt.: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych”, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED

 

Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie ustala się, co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na zawarcie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie umowy konsorcjum z partnerami:

1)     Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk,

2)     Warszawskim Uniwersytetem Medycznym,

3)     Instytutem Centrum Zdrowia Dziecka,

4)     Centralnym Szpitalem Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

5)     Centrum Chirurgii Specjalistycznej,

6)     Johns Hopkins University.

 

§ 2

Konsorcjum powołuje się w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć, obejmujących badania naukowe i prace rozwojowe określone w projekcie  pt.: „Wykorzystanie potencjału regeneracyjnego mezenchymalnych komórek macierzystych, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach programu strategicznego „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 10:30
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:53
Liczba wyświetleń:
2920
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw286konsorkommacieMaksymowicz.doc31 KB