Nr 285 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 285

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2013 roku

 

w sprawie  zaopiniowania zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

Działając na podstawie § 14 ust. 3 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uwzględniając wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie opiniuje:

1)     zniesienie:

a)     Katedry Immunologii, Genetyki i Mikrobiologii;

b)     Kliniki Pediatrii i Alergologii;

c)      Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej;

2)     zmianę nazwy:

a)     Katedry Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi na Katedrę Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi;

b)     Kliniki Otolaryngologii oraz Chorób Głowy i Szyi na Klinikę Otorynolaryngologii, Chorób Głowy i Szyi;

c)      Katedry Patofizjologii i Diagnostyki Laboratoryjnej na Katedrę Patofizjologii;

d)     Katedry Zdrowia Publicznego, Higieny i Epidemiologii na Katedrę Zdrowia Publicznego, Epidemiologii i Mikrobiologii;

e)     Kliniki Rehabilitacji z Przykliniczną Poradnią Rehabilitacyjną na Klinikę Rehabilitacji;

f)      Oddziału Klinicznego Chirurgii Dziecięcej na Oddział Kliniczny Chirurgii i Urologii Dziecięcej.

 

§ 2

Wnioski Dziekana Wydziału Nauk Medycznych w tych sprawach stanowią załączniki do niniejszej Uchwały.

 

§ 3

Realizację uchwały powierza się Rektorowi.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 roku.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 10:41
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:54
Liczba wyświetleń:
3468
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw285zmorganWNM.doc40.5 KB