Nr 284 z dnia 24 września 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/0001

DRUKUJ TEN DOKUMENT

UCHWAŁA Nr 284

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 24 września 2013 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, KW Nr OL1N/00013565/4

 

Działając na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:

§ 1

1.     Senat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na przyjęcie od Województwa Warmińsko-Mazurskiego darowizny nieruchomości gruntowych wraz z zabudowaniami, położonych w obrębie Łyna, gmina Nidzica, oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 388/1, 388/2, 388/5, 388/6, 388/8, 388/9 i 388/11 o łącznej powierzchni 3,5966 ha, KW Nr OL1N/00013565/4.

2.     Opisany w ust. 1 przedmiot darowizny, o wartości 1.215.000, 00 zł (słownie: jeden milion dwieście piętnaście tysięcy złotych 00/100), zostanie przeznaczony na cel publiczny związany z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań w zakresie edukacji publicznej poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Edukacyjnego „Łyński Młyn” oraz Stacji Dydaktyczno-Badawczej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

3.     Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie poniesie koszty związane z przejęciem nieruchomości, w tym koszty umowy notarialnej i sądowej oraz koszty ochrony nieruchomości.

 

§ 2

Realizację uchwały powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

Rektor

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
mgr Maria Sobczak
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.09.2013
Data publikacji:
27.09.2013 10:48
Data aktualizacji:
04.10.2013 08:58
Liczba wyświetleń:
4122
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw284przyjdarowLMlyn.doc36 KB
mapka nr 1 Łyński Młyn404.78 KB
mapka nr 2 Łyński Młyn1.16 MB